Gentlezing | Op zoek naar de Gentse pijpenbakkers | Via Facebook-live

Deze lezing kan je volgen via Facebook-Live! Hou onze facebookpagina in de gaten. Holland en meer specifiek Gouda was van de 16de tot de 19de eeuw hét internationale productiecentrum voor kleipijpjes. Dat er in die tijd ook in onze gewesten pijpen werden geproduceerd, is veel minder geweten. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat de ‘Belgische’ productie pas na 1800 een opgang kende, en ook daarna nooit in staat is geweest om rookwaar op de markt te zetten van ‘Goudse’ kwaliteit. Is dit nu de historische realiteit of is onze wetenschap te veel gekleurd door de ijver van de vele ‘hollandse’ pijpologen de voorbije decennia? Als toets nemen Davy Herremans en Vince Van Thienen in deze Gentlezing de weinig gekende Gentse productie onder de loep met behulp van nieuwe archeologische, historische en archeometrische gegevens. Het onderzoek is een project van Stadsarcheologie Gent en Goed in erfgoed, met steun van de Vlaamse gemeenschap en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Neem alvast een kijkje op www.gentsekleipijpjes.be. Foto: misbaksels van kleipijpen. Typisch productieafval aangetroffen ter hoogte van voormalig Theater Stekelbees aan het Fratersplein in Gent.

In samenwerking met Bibliotheek De Krook

Begeleiders: Sprekers vermeld in tekst

Gentlezing | Op zoek naar de Gentse pijpenbakkers | Via Facebook-live
Datum:
27 mei 2021
Startuur:
19:30
Einduur:
21:00
Organisator:
Avansa regio Gent
Locatie:
Thuis
In mijn kot, Gent