Pluslezing | Inleiding op Deleuze

Over de twintigste eeuw zal later gedacht worden als Deleuziaans; zo beweerde Michel Foucault, filosoof en vriend van Gilles Deleuze. Een vriendschap delen was voor Deleuze gelijk aan het betreden van een veld dat voorafgaat aan de taal, alsof men elkaar begrijpt zonder dat daar woorden voor nodig zijn. Het is die onverklaarbare 'fond' waaruit de vriendschap put, die ook de (virtuele) ruimte is waaruit alle denken groeit. Foucault heeft met zijn uitspraak willen aantonen hoe radicaal anders Deleuze dacht over 'denken'. Voor hem is denken 'scheppen' en dat 'denken' is niet het alleenrecht van filosofen. Ook de kunst en de wetenschap denkt; hetzij via beelden, hetzij via functies. Deleuze schreef zijn leven lang over “zijn” auteurs: Artaud, Beckett, Lewis Carroll, Joyce, Kafka, Lawrence, Melville, Proust, Virginia Woolf, … Literatuur schept immers, aldus Deleuze, nieuwe mogelijkheden van bestaan. Dorine Vergote zal de inleiding op de filosofie van Deleuze benaderen via zijn visie op de literatuur. Sprekers: Dorine Vergote, doctor in de wijsbegeerte, germaniste

In samenwerking met Bibliotheek De Krook

Begeleiders: Jean-Paul Andries, Sprekers vermeld in tekst

Pluslezing | Inleiding op Deleuze
Datum:
24 nov. 2022
Startuur:
14:00
Einduur:
17:00
Organisator:
Avansa regio Gent
Locatie:
Bibliotheek De Krook
Miriam Makebaplein 1, Gent