Charlotte Vandamme
Leestip van Charlotte Vandamme
nieuwsgierigheid

Kleine wereld, veel gevoel

16 augustus 2021

Wat is dementie? Er bestaan allerlei soorten en wetenschappelijke verklaringen. Dit komt in de inleiding van het boek aan bod. Daarna komen relaties aan bod, het dagelijks leven, de zorg voor je naaste en de zorg voor de mantelzorger.

Treffend vond ik deze omschrijving:

Stel je eens voor dat je in een vreemd land bent, je begrijpt de taal niet en je hebt geen idee waar je bent. Je kunt de verkeersborden niet lezen en je kunt niemand om hulp vragen omdat je niet begrijpt wat er tegen je wordt gezegd. Zou jij je dan niet verloren, verward en angstig voelen?

Het (kortetermijn) geheugen van mensen met dementie gaat sterk achteruit, daardoor verloopt de communicatie moeizamer. Ze leven in het nu, er is steeds minder verleden en bijna geen toekomst. Dus minder geheugen, maar meer gevoel. Ook al (her)kennen ze de woorden niet meer zo goed, slaan ze de namen door elkaar, toch slagen ze er feilloos in een positieve of negatieve stemming te herkennen en kunnen ze je aanwezigheid sterk appreciëren.

Ik koos deze gids eruit omdat deze praktisch is van insteek en met de klemtoon op het positieve. Namelijk op wat iemand wel nog kan, op wat energie geeft, op het gemeenschappelijke, op respect in de omgang (weg met de verkleinwoordjes, de kleinerende betutteling en de troosteloze, smaakloze, kitscherige versieringen...). Sluit daarentegen aan bij elkaars leefwereld, bij de tuin, bij de kleinkinderen, bij hun beroep ... kortom bij wat fijn was en is.

---

De bibliotheek De Krook heeft over het onderwerp dementie ook een ruim aanbod fictie voor volwassenen, non-fictie voor volwassenen, en een aanbod voor de jeugd.

Bibliotheek De Krook heeft ook enkele praktische dementiekoffers. In de dementiekoffers vindt u informatie over dementie zoals boeken, dvd’s, cd’s en folders. De boeken zijn zowel fictie als non-fictie. Er zitten ook prentenboeken bij voor kinderen.
De dementiekoffers zijn niet alleen bedoeld voor mantelzorgers. Ook familie, vrienden of studenten die meer over de ziekte willen vernemen kunnen de dementiekoffers ontlenen.
De koffer geldt als één materiaal. De uitleenvoorwaarden zijn dezelfde als die voor de andere materialen: gratis, 4 weken, 1 maal verlengbaar.

---

Klein afscheid

mijn vader verdwaalt

mijn vader verdwaalt in de tijd
zit urenlang in gloeiende paniek
voor de kalender want de geheime
formule is kwijt en ik die almaar
dieper mee in zijn donkere spelonken
afdaal krijg het vreselijk benauwd

omdat ik het niet meer uitgelegd
krijg, bijna zelf niet meer begrijp
hoe en waarom een dag, een week
voorbijgaat en hoelang dat dan wel
duurt en neen, dat je tijd dus niet
in zijn achteruit krijgt terwijl hij

vertelt dat hij vandaag, ja daarnet
met zijn collega's nog dat probleem
met het kraken van koolwaterstoffen
keurig heeft opgelost en ik dus enkel
kan glimlachen om zijn spontane trots
van nu alweer meer dan dertig jaar oud

Marc Tritsmans
Uit: Aanrakingen

Charlotte Vandamme
Leestip van Charlotte Vandamme
nieuwsgierigheid

Dementie, hoe ga je ermee om? : een praktische en positieve gids voor mantelzorgers
Titel:
Dementie, hoe ga je ermee om? : een praktische en positieve gids voor mantelzorgers
Auteur:
Ezra Van Zadelhoff
# pagina's:
254 p.
Uitgeverij:
AnderZ
ISBN:
9789462961050
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Mantelzorg

Gerelateerde leestips