Apéro Poëzie - Joppe De Campeneere en Maud Vanhauwaert

In de derde aflevering van Apéro Poëzie op donderdag 16 december 2021 ging Carl De Strycker in gesprek met content creator Joppe De Campeneere. Joppe sprak vervolgens af met dichter Maud Vanhauwaert. Gerda Dendooven illustreerde.

Foto Maud Vanhauwaert cop. Walter Carels.