Presentatie dichtbundel 'Na een nacht tussen de paarden' - Tua Forsström

Vertalers Lisette Keustermans en Miriam Van hee gaan in gesprek met dichter Tua Forsström over de anthologie Na een nacht tussen de paarden & 50 andere gedichten.


• Tua Forsström leest gedichten uit de anthologie. Beide vertalers lezen de vertaling.
• Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
• Dichter & vertalers signeren tijdens de receptie.
De Fins-Zweedse Tua Forsström schrijft klankrijke, ritmische verzen in een eenvoudige taal, waarin vaak humor en ironie doorklinken. Haar gedichten handelen over het menselijk tekort - fouten die we maken, liefdeloosheid, verraad - en de wroeging en de eenzaamheid die daar het gevolg van zijn. Centraal staat een dichter-ik, een vrouw, die moet vechten om haar waardigheid te bewaren in een crisis-situatie. In epifanieën - in de betekenis die James Joyce eraan gaf, korte intense momenten van inzicht - leert ze te relativeren en te begrijpen dat het geluk in kleine dingen ligt.

Deze hoofdlijn wordt geaccentueerd met citaten en allerhande verwijzingen. In 'Na een nacht tussen de paarden' zijn ze vooral afkomstig uit de hedendaagse Russische en de klassieke Grieks-Latijnse cultuur en literatuur. Deze echo's van Propertius en Procris ondersteunen de thematiek en ongelukkige liefde, jaloersheid, lafheid, verraad en het symbolisch doden van de geliefde. De citaten uit Russische context, meer bepaald uit werk van de Russische regisseur Andrei Arsenjevitsj Tarkovski en zijn vader, de dichter Arseni Tarkovski, zijn opvallender en explicieter. Het motto van de bundel is een gedicht van Arseni Tarkovski. Het vertelt dat de mens zich onterecht ongelukkig en ontevreden voelt. Overvloed en geluk kenmerken zijn leven, 'maar dat is niet genoeg'. Het motief rijkdom - ontevredenheid wordt in de bundel zelf dan ettelijke keren gevarieerd. Het afsluitende gedicht 'De paarden' geeft het uiteindelijke antwoord. Na een nacht in de paardenstal met allerlei positieve zintuiglijke ervaringen weet het dichter-ik dat ze haar ongeluk moet relativeren en tevreden kan zijn met wat het leven haar biedt.

Gratis toegang. Inschrijven via boekhandel@limerick.be.


Na een nacht2
Datum:
30 nov. 2023
Startuur:
17:30
Einduur:
19:30
Organisator:
De Poolcirkel, Scandinavische film- en boekenclub
Locatie:
Boekhandel Limerick
Koningin Elisabethlaan 142, Gent