Lezingenreeks: Filosofie zkt. verandering

Gesprekken over dekolonisering, inclusie, activisme en intersectioneel feminisme


In Teaching to Transgress schrijft bell hooks: “The classroom remains the most radical space of possibility in the academy”. In onze eigen ervaring met de filosofie als studieveld en onderzoeksdiscipline merken we vaak bij studenten een sterke maatschappelijke betrokkenheid en bezorgdheid, gepaard met een kritische geest. Doorheen hun academisch traject blijven ze hierin echter soms op hun honger zitten en bij sommigen verdwijnt zelfs die kritische en geëngageerde ingesteldheid.


Hoe komt dit?


Is filosofie een (te) conservatieve discipline? Is het blikveld ervan te beperkt? Welke boodschappen worden in de mainstream filosofie gegeven over wat geldt als ‘echte’ of ‘legitieme’ vragen/thema’s/denkers? Wie en wat wordt uitgesloten of geridiculiseerd, en welke onrechtvaardigheden kunnen daaruit voortvloeien zowel op het vlak van kennisverwerving als maatschappelijke actie?


In deze lezingen- en discussiereeks willen we een alternatieve blik bieden door te tonen welk kritisch onderzoek er ook allemaal gebeurt onder de noemer van filosofie en door samen met filosofen-activisten te reflecteren over verschillende krachtige kruisbestuivingen tussen filosofie en sociaal-politiek engagement.


Thema’s zoals dekolonisering, neurodiversiteit, intersectioneel feminisme en klimaatrechtvaardigheid zullen aan bod komen. De rode draad die de verschillende lezingen en gesprekken verbindt is een kritische benadering van tot nog toe gevestigde waarden of aannames binnen de filosofie.


Academische filosofische voorkennis is niet vereist – elkeen die interesse heeft, is van harte welkom! We voorzien veel tijd voor debat en discussie.


Programma


dinsdag 21 februari


 • lezing met Q&A
 • Filosofie zkt verandering: Voer voor verontwaardiging en hoop
 • Sigrid Sterckx (UGent)

woensdag 1 maart


 • lezing met Q&A
 • Epistemic Blackness: Unlearning Whiteness with C.W. Mills’ The Racial Contract
 • Olivia Rutazibwa (London School of Economics and Political Science)

dinsdag 7 maart


 • lezing met Q&A
 • Dekoloniseren van de filosofie: World Sense vs World View, inzichten uit Afrikaanse filosofie
 • Grâce Ndjako (Universiteit van Amsterdam)

dinsdag 14 maart


 • lezing met Q&A
 • Neurodiversiteit voor, met en in de filosofie
 • Kristien Hens (UAntwerpen)
 • Jo Bervoets (UAntwerpen)

dinsdag 21 maart


 • panelgesprek met ruimte voor interactie met het publiek
 • De rol van de (filosofische) activist in en buiten de academie
 • Jolien Paeleman (Extinction Rebellion)
 • Gert-Jan Vanaken (arts, autisme onderzoeker en milieu-activist)
 • meldet vzw - Kevin Goossens
 • Arthur en Jarmo Berkhout (filosofen en auteurs van Anti-nihilisme - Engagement in de 21e eeuw)
 • Sapna Kumar (studente Wijsbegeerte)

dinsdag 28 maart


 • twee lezingen met Q&A
 • De anger turn: Tijd voor meer woede in de filosofie?
 • Sigrid Wallaert (UGent)
 • Intersectioneel feminisme: Vierde golf of nieuwe breuklijn?
 • Sofie Avery (UGent)

Inschrijven: zie website.


Actuele Filosofie 2023 1
Datums
21 feb. 2023 19:30
01 mrt. 2023 19:30
07 mrt. 2023 19:30
14 mrt. 2023 19:30
21 mrt. 2023 19:30
28 mrt. 2023 19:30
Organisator:
Humanities Academie Ugent
Locatie:
Blandijn
Blandijnberg 2, Gent