Raveschotlezing 'Hak om die boom' - Geert Berings: Amandus en de kerstening van Gent

Aan één mirakel had de heilige Amandus in de zevende eeuw genoeg om de koppige heidense Gentenaars te bekeren tot het christelijke geloof. Met de stichting van kloosters en kerken verankerde hij het christendom definitief in de ‘pagus Gandao’. Zo stelden de middeleeuwse heiligenlevens van de missionaris de kerstening in de Scheldevallei voor.

Maar wat blijft er van hun verhaal over na een hernieuwde kritische lectuur van die bronnen? Wie was de man achter alle hagiografische clichés? En wat leren recente archeologische vondsten over de context waarin hij hier terecht kwam?

Allen welkom in het Gravensteen! De spreker Geert Berings (°Gent, 1957) studeerde aan de UGent en behaalde het masterdiploma geschiedenis in 1979 met een proefschrift over de kersteningsgeschiedenis. In de eerste helft van zijn loopbaan werkte hij als onderzoeker en assistent, en was als historicus betrokken in tal van archeologische projecten.Hij was van 1999 tot 2019 docent geschiedenis en vakdidactiet geschiedenis in de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in GentGeert Berings is sinds 2019 met pensioen en wijdt zich opnieuw aan zijn oude liefde: de geschiedenis van het vroegmiddeleeuwse Vlaanderen.

PROGRAMMA

Welkom
Gunter Stoops, Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Gent

De start van een nieuw jaar en een inleiding tot de lezing
Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Amandus en de kerstening van Gent
Geert Berings

Receptie in samenwerking met de GVSALM.

Start om 20u00, deuren open om 19u30
Reservatie niet nodig.
Toegang gratis.


Hak om die boom cover 768x1169 2
Datum:
25 jan. 2024
Startuur:
20:00
Einduur:
22:00
Organisator:
Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
Locatie:
Gravensteen
Sint-Veerleplein 11, Gent