Boerenhof Rabot

Naar deze in een gezellig-rommelige buurttuin vol bloemen en planten in het Rabot kom je als je wil lezen zonder je alleen te voelen.

Lees meer over het Rabot op Literair Gent.


  • Victor Frisstraat
    9000 Gent