Krookkade

Lang naar uitgekeken maar eindelijk is hij er: de promenade langs De Krook. Een nieuwe Graslei in wording, rond een huis vol boeken.


  • 9000 Gent