Literair Gent

De Tigris en de Euphrates vergaderen ineen,
ghelijc te Ghend de Leye ende de Schelde.

Joos van Ghistel

Wat en wie is Literair Gent?
Literair Gent is een website en een samenwerkingsverband voor Gentse literatuur.
Literair Gent werd in 2004 opgestart door de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent (nu Bib De Krook) en Gent-Cultuurstad (nu STAM, Stadsmuseum Gent), met steun van Archief Gent. Tegenwoordig leveren ook de UGent, het Poëziecentrum en het Letterenhuis (Antwerpen) een bijdrage voor inhoud, beeld, redactie en advies.
De website werd bekroond met de VGI-ICT Innovatie Award 2005 door de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica, Amsterdam. Literair Gent werd in 2019 ambassadeur van Gent Leest.

Wat vind ik op de website?
De website Literair Gent verzamelt alle informatie over literatuur in Gent en Gent in de literatuur, van de middeleeuwen tot vandaag. De websitestructuur werd uitgetekend in samenwerking met Silicon Image (Gent) en 9000Studios (Gent) en wordt nu gehost door Combell (Gent).
Op www.literairgent.be vind je zowel overzichten over belangrijke aspecten van het Gentse literaire leven, als een uitgebreide index van literaire Gentse auteurs en passanten door Gent.
Het aanvullen van zo’n tweeduizend namen met kwalitatieve informatie is work in progress, dus vele namen zijn nog niet ingevuld. Ook anonieme Gentse werken, literaire Gentse verenigingen, tijdschriften en evenementen worden toegelicht.
Verder biedt de website Literair Gent korte tekstfragmenten uit Gentse werken aan en thematische wandelingen en auteurswandelingen. Naast de Nieuwsrubriek vind je op de startpagina bij “Over Literair Gent” meer informatie over ontstaan, samenstelling en medewerkers.
In twintig jaar tijd hebben de vrijwilligers van de erfgoedsite Literair Gent ca. 600 beschrijvingen gemaakt, nieuwe tekstfragmenten geselecteerd en bij Archief Gent unieke documenten beschreven over het Gentse literaire leven (die later beschikbaar komen voor het publiek).

Hoe vind ik de informatie op www.literairgent.be?
Het hoofdmenu leidt je naar de “Overzichten” (bv. Keizer Karel in de literatuur, Gentse dialectschrijvers), het “Lexicon” (met namenindex), “Fragmenten” (op trefwoord) en de “Wandelingen”. Elke informatieve pagina in het “Lexicon” geeft eerst algemene informatie en daarna specifieke gegevens over de band van de auteur (vereniging, etc.) met Gent, over haar of zijn Gentse werken en door haar of hem beschreven Gentse onderwerpen of locaties.
Je kan de website ook makkelijk doorzoeken via het zoekveld rechtsboven of meer gefocust via het “Uitgebreid zoeken”-formulier. In het eerste geval zoek je fulltext op naam, locatie, titel… en krijg je meerdere resultaten. Via het formulier met vooraf in te stellen opties wordt geselecteerd op strikte parameters die door de redactie zijn toegekend: zo kan je systematisch onderzoek doen naar poëzie over Gent, Franstalige vrouwelijke prozaschrijfsters, Gentse liedjesschrijvers, enz. Je kan ook doorklikken van auteursinfo naar tekstfragment of omgekeerd, van fragment naar boek (in Bib De Krook-catalogus), en op links bij nieuwsitems en bibliografie.

Hoe draag ik mijn steentje bij aan Literair Gent?
Literair Gent zoekt nog steeds nieuwe medewerkers die een bijdrage willen schrijven of suggesties en aanvullingen met ons willen delen. Een redacteur begeleidt je bij de eerste stappen. Ook vrijwilligers voor archiefonderzoek, ondersteuning websitebeheer en communicatie blijven welkom. Websitebezoekers kunnen Literair Gent met gerichte vragen contacteren.
Literair Gent is géén publicatieplatform en neemt dus geen ongevraagd ingezonden teksten op; de redactie oordeelt met vastgelegde criteria welke auteurs voor opname in aanmerking komen.
Al een antwoord op je vraag gevonden in Literair Gent? Spread the news!

Hoe kan ik informatie uit www.literairgent.be overnemen?
Voor studiedoeleinden of privégebruik mag je korte citaten kopiëren, met vermelding van de Literair Gent-bronpagina, voor zover de wet op het auteursrecht dat toestaat. De volledige sectie “Fragmenten” op de website is onderhevig aan de Belgische wetgeving op het auteursrecht; voor overname is toestemming vereist van de originele auteur (of zijn/haar erven). Literair Gent regelt zelf geen rechten voor derden.
Systematische of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van alle teksten, foto’s, tekeningen of andere auteursrechterlijk beschermde werken op Literair Gent is NIET toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de auteursrechthebbende.
Enkel de algemene redactionele pagina’s (Nieuws & Over Literair Gent) zijn rechtenvrij, onder de vermelde Creative Commons-voorwaarden, meer specifiek CC BY-NC-SA 3.0
Contacteer Literair Gent als je hierover een vraag hebt, via gent.literair@gmail.com

Jean-Paul Den Haerynck

Literair Gent D 002