Geuzenhuis

Het Geuzenhuis is in de eerste plaats hét ontmoetingscentrum voor vrijzinnig humanisten in Gent. We profileren ons als een open huis, waar iedereen welkom is

BELEVEN

Je kan bij ons terecht voor boeiende activiteiten, waarbij de focus ligt op filosofie, kritisch denken, debat en niet-religieuze zingeving. Ons jaarlijks succesnummer is het filosofisch ideeënfestival Nacht van de Vrijdenker, dat we samen met verschillende vrijzinnig humanistische verenigingen organiseren. Daarnaast programmeren we maandelijkse debatten over actuele thema's onder de noemer 'We need to talk about ...' en talrijke andere activiteiten.

INFORMEREN

Het Geuzenhuis is tegelijkertijd een informatiepunt. We krijgen bijvoorbeeld mensen met specifieke vragen over onze levensbeschouwing en heel wat scholen over de vloer. Wij informeren hen over het vrijzinnig humanisme. Dat doen we ook in de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent. We brengen ook een eigen magazine uit, De Geus, waarin onderwerpen die ons aanbelangen worden aangekaart.

VERTEGENWOORDIGEN

Ons huis maakt deel uit van de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel onder de koepelvereniging deMens.nu. Deze vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en vrijzinnige (ontmoetings)centra. Samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) vertegenwoordigt deMens.nu de vrijzinnige humanistische gemeenschap in België. deMens.nu is lid van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en van de European Humanist Federation (EHF).

Ondertussen hebben 15 lidorganisaties onderdak gevonden in het Geuzenhuis. Op hun vraag ondersteunen wij hun werking. Recent maakte ook het huisvandeMens de overstap naar ons gebouw. Samen met al onze lidorganisaties en partners bouwen we verder aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Gent.

In het gebouw, op het gelijkvloers bevindt zich het café De Geus van Gent, dat toegankelijk is voor iedereen. Onlangs nog werd het door De Gentenaar uitgeroepen tot beste café van Gent. In de andere ruimtes kan je bij ons terecht voor zaalverhuur.

  • Kantienberg 9
    9000 Gent