Hogeschool Gent

Studium Generale is het podium van HOgent, KASK en HOwest dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. Zij doet dat door jaarlijks negen à tien lezingen, discussies of podiumprogramma’s te organiseren.

Daarnaast publiceert Studium i.s.m. TAZ ‘Karakters’, een reeks waarin vier tot vijf keer per jaar een essaybundel, kortverhaal, dialoog, verbal performance of ander prikkelend lettermateriaal verschijnt. Het zijn stuk voor stuk eigenzinnige teksten over een maatschappelijk thema dat uitnodigt tot reflectie, discussie of debat. De auteurs zijn Nederlandstalige denkers uit diverse disciplines die een uitgesproken mening met een snedige pen verwoorden en die ook op het studiumpodium optreden

  • Geraard de Duivelstraat 5
    9000 Gent