KANTL

De KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) zet zich al sinds 1886 in voor de bloei van de Nederlandse taal en literatuur. Ze is een open huis waar taal en literatuur tot leven komen in de vorm van (aperitief)lezingen, studiedagen, literaire festivals (Literair Zomerlief, Nacht van de Canon, KANTeLing in Beauvoorde) en andere culturele en wetenschappelijke evenementen. De KANTL geeft ook publicaties uit die met taal en literatuur te maken hebben, reikt elk jaar een literaire en een wetenschappelijke prijs uit, en formuleert adviezen en standpunten m.b.t. de Nederlandse taal en letteren. Ze beschikt over een eigen studiecentrum, het CTB (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie), dat talig en literair erfgoed uit Vlaanderen beschikbaar maakt en houdt.

Een bijzondere plek in de werking van de KANTL wordt ingenomen door de zorg voor de literaire canon. In 2015 stelde de KANTL een dynamische lijst op met 50 (+1) essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Die canonlijst, die elke vijf jaar herzien wordt, is sindsdien een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers.

De KANTL stelt haar prachtige gebouw in het centrum van Gent ook ter beschikking van schrijvers én lezers. Schrijvers kunnen zich in de torenkamer van de KANTL in alle rust aan het schrijven wijden. Lezers kunnen op de eerste en derde maandag van de maand van 14 tot 16 uur ongestoord lezen in het Rode Salon, een van de fraaiste ruimtes van de KANTL.

  • Koningstraat 18
    9000 Gent