Victoria Deluxe

Victoria Deluxe is een participatief kunstenhuis. We kiezen ervoor om mensen stem te geven en om samen met hen te zoeken naar een artistieke vorm om er uitdrukking aan te geven. We willen zo op een inspirerende en daadkrachtige manier reageren op hoe onze stad en de wereld evolueren en zetten in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming en het zichtbaarder maken van mechanismen van macht en uitsluiting. Als huis zijn we voor heel wat mensen ook een thuis, waar ze zich duurzaam mee verbinden.

Victoria Deluxe gelooft ook in de absolute noodzaak van een inclusief literair veld, waarin elke burger uit onze samenleving zich herkent, thuis voelt en kan participeren. En zo’n inclusief veld, dat begint met gelijke kansen voor alle beginnende verhalenvertellers en schrijvers. Met onze schrijfateliers ‘Speak Out’ willen we een kader creëren waarbinnen dat mogelijk wordt.

  • Dok Noord 4F – 102
    9000 Gent