Geef mee gestalte aan de literaire canon

17 juli 2020

In 2015 stelde de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) samen met Literatuur Vlaanderen voor het eerst een literaire canon samen met 50 werken van groot historisch belang. Vijf jaar na de vorige lijst werd in juni de vernieuwde canon van de Nederlandstalige literatuur voorgesteld. Naast 50 meesterwerken uit acht eeuwen Nederlandstalige literatuur wordt ook een plekje vrijgehouden voor schrijvers die tussen de plooien van de geschiedenis zijn gevallen. Lezers mogen suggesties doen.

Eind juni stelde de KANTL haar vernieuwde literaire canon voor. Welke 50 titels al dan niet de lijst haalden werd reeds druk becommentarieerd in de media.

Opvallend was ook de open oproep vanwege de canoncommissie om, rekening houdend met de gehanteerde criteria, haar eigen 'blinde vlek' te vullen. De commissie is zich bewust van de uitsluitingsmechanismen en discriminaties die historisch mee hebben bepaald welke werken op haar tafel zijn terechtgekomen (en welke niet). Daarom houdt ze in de nieuwe canonlijst een plaats open die kan worden ingenomen door het werk van onderschatte of onbekend gebleven auteurs die ten onrechte uit haar blikveld werden geweerd door de poortwachters van hun tijd.

Literaire canon blinde vlek

Welke vergeten literaire klassieker die voldoet aan de gehanteerde criteria ontbreekt volgens jou in de canon?

Stuur een geschreven pleidooi, een video, of simpelweg een door jou gemiste titel naar secretariaat@kantl.be.

Alle suggesties komen zeker op tafel bij de volgende canoncommissie. Een representatieve selectie krijgt een plaats op de canonwebsite.

Canontips:

Klara schenkt aandacht aan alle 50 canonwerken in een prachtige podcast.

Een zomer lang lees je elke zaterdag in De Standaard Letteren een eigenzinnige tekst door een hedendaagse auteur over een klassieker uit de canon.

Nicolas Leus