Poëzie over jenever inspireert: kunst in het Poëziecentrum en het Groot Vleeshuis

28 september 2020

Op vrijdag 25 september 2020 werd in Gent de nieuwe bloemlezing, Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten in de Nederlandstalige literatuur voorgesteld en de jenevertentoonstelling met drie poëtische installaties (twee in Poëziecentrum en een in Het Groot Vleeshuis) geopend.

Straks gaat het jenever sneeuwen. Dat is niet langer alleen een vers van J. Bernlef, maar ook de titel van een bloemlezing: in opdracht van het Poëziecentrum (Gent) en het Jenevermuseum (Hasselt) verzamelde René Smeets Nederlandstalige gedichten over jenever (nee, René Smeets is geen familie van de bekende jeneverstokers). Dat gaat van achttiende-eeuwse tot hedendaagse lofzangen op jenever, maar ook liedteksten, limericks, en zelfs anti-jenevergedichten.

Jenevergedichten Christophe Madelein 2

Aan de publicatie van het boek is een tentoonstelling gekoppeld: op verschillende locaties in Hasselt, Antwerpen en Gent zijn kunstinstallaties te zien. Die installaties zijn gemaakt door studenten scenografie van de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt. In Gent zijn er twee te zien in het Poëziecentrum (onder andere een poëtisch bed op zolder) en één in het Groot Vleeshuis. De expositie loopt tot 3 januari 2021.

Op de boekvoorstelling (25 september) werd ook een video getoond waarin bekende Gentenaars een aantal van de gedichten voorlezen op locaties in Gent (waaronder uiteraard het Dreupelkot). Die video zal binnenkort ook verspreid worden. Alle informatie op: https://www.straksgaathetjeneversneeuwen.com

Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur, René Smeets (samensteller), Gent, Poëziecentrum, 2020, 272 blz., ISBN 978 90 5655 438 5, € 25.

Christophe Madelein