Stedelijke lezersjury's kiezen Lezersprijs van De Bronzen Uil 2023

28 november 2023

Zaterdagavond 25 november werd in de Minardschouwburg De Bronzen Uil 2023 én de Lezersprijs uitgereikt. Stadslezer Els De Waegeneer vertegenwoordigde de Gentse lezersjury op het podium.


Het Algemeen-Nederlands Verbond en het Willemsfonds kondigden met genoegen de winnaar van De Bronzen Uil 2023 aan. Ook dit jaar ontdekte de achtkoppige jury, onder leiding van Peter Van den Eede als voorzitter, talenten die hun weg zochten van brons naar goud. Een schrijf- en leestocht die voerde langsheen aangrijpende thema’s als geestelijke vervreemding en lichamelijke ontwrichting.

Met personages in een ongemakkelijke spreidstand tussen de normen en waarden van verschillende werelden.

Bronzen Uil 1

Verhalen over twijfel en hoop, over achterlaten en verder zoeken. Dikwijls zo diep persoonlijk beschreven dat het autobiografische heel dichtbij lijkt.

Met karakters die hun ontsnappingsroute zoeken, laverend tussen de tegenstrijdigheden binnen de samenleving, hun cultuur, hun generatie. Een samenleving die soms slaat, soms zalft. Deze boeken zijn spiegels waarin ook jongeren zich herkennen. Jonge mensen die worstelen met hun omgeving maar die desondanks hoopvol naar morgen kijken.

Eén welbepaald boek leek de jury dichter bij het goud te staan. Omdat de auteur niet koos voor een rechte weg maar voor meerdere kronkelwegen. Die omwegen zijn geen last maar een lust. Als een mozaïek, ondoorgrondelijk van dichtbij, openbarend van verderaf.

De Bronzen Uil 2023 en de cheque t.w.v. 10.000 euro ging naar Tussen morgenzee en avondland van Ramy El-Dardiry.

Het vertelplezier spat letterlijk en figuurlijk alle richtingen uit, tot groot vermaak van de lezer die bereid is mee te hollen, te duiken en te springen. Maar ook bereid is stil te staan; bij het besef dat een huis niet altijd een thuis is, dat inzet niet altijd beloond wordt, dat het verleden opeisend kan zijn, dat nestelen verstikkend kan zijn, dat een mythe mooier oogt dan de realiteit, dat leren uit voorbeelden misleidend kan zijn en dat een stad meer ervaring heeft dan een passant.

Het publiek en de lezersjury's van het ANV, Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven Leest bepaalden de Lezersprijs. Zij hebben gekozen voor De beesten van Gijs Wilbrink. Wilbrink ontving voor de Lezersprijs een kunstwerk.

Vertegenwoordigers van de vier stedelijke leescommunity's Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven Leest werden op het podium geroepen. Het interview met onder meer stadslezer Els De Waegeneer volg je in onderstaand filmpje.

Bron tekst: persbericht De Bronzen Uil.
Filmpje: met dank aan Patrick Braun.