Jeroen Juchtmans
Leestip van Jeroen Juchtmans
Een goed boek zaait met milde hand vraagtekens. (Cocteau)

Het verhaal van een taal

21 juni 2021

We lezen het, we schrijven het, we spreken het, we denken het,... Elk moment is het Nederlands in ons hoofd. Maar waar komt die taal toch vandaan? En waar gaat ze naar toe?

In 15 eeuwen Nederlandse taal vertelt Nicole van der Sijs, schrijfster van 'Taal als mensenwerk' en oprichter van de etymologiebank, het verhaal van onze taal, beginnende bij de komst van het Indo-Europees tot de hedendaagse invloeden die onze taal tot een levende taal maken.

Nicole van der Sijs focust op taalcontact, klankveranderingen, woordvervormingen en verschuivingen in zinsbouw, een veelheid aan gegevens die ze helder en klaar ordent en beschrijft zonder ooit het groter geheel uit het oog te verliezen.

Wat vooral duidelijk wordt, is dat het Nederlands zich niet in isolement heeft ontwikkeld. Sterker nog, uit het verhaal van onze taal blijkt hoe belangrijk het contact met sprekers van andere talen, dialecten en subcultuurtalen was voor de ontwikkeling van het Nederlands. Migratie en taalcontact waren en zijn nog altijd de drijvende factoren in taalverandering en - verrijking. Zo ging in de 19de eeuw het Nederlands niet naar de gallemiezen door de invloed van het Jiddisch en zo zal de stempel dat het Marokkaans of Surinaams vandaag de dag drukt op de straattaal of het Engels op de jongerentaal, het Nederlands misschien wat veranderen maar zeker ook verrijken.

'Omdat taal altijd verandert, vinden er ook taalveranderingen plaats onder onze ogen. Het zijn die veranderingen die door sommigen beschouwd worden als verslechtering of verloedering. Dat idee is echter onzinnig: taalverandering is een natuurlijk verschijnsel, de kracht van een taal is juist dat hij altijd meegroeit en altijd bruikbaar blijft. Er is geen reden om aan te nemen dat een bepaalde historische fase van het Nederlands beter of slechter zou zijn dan een andere. De enige taal die niet verandert is een dode taal.' (p17)

Wijze woorden van een wijze madam uit een wijs boek. Wijs, zowel in de betekenis van de Nederlandse standaardtaal, als in die van de Gentse spreektaal.

Synopsis

Historisch-taalkundige beschrijving van de ontwikkeling van de Nederlandse taal vanaf de Middeleeuwen tot heden, met speciale aandacht voor invloeden van dialecten, groeps- en vreemde talen, migranten en digitalisering.

Jeroen Juchtmans
Leestip van Jeroen Juchtmans
Een goed boek zaait met milde hand vraagtekens. (Cocteau)

15 eeuwen Nederlandse taal
Titel:
15 eeuwen Nederlandse taal
Auteur:
Nicoline Van der Sijs
# pagina's:
256 p. : ill.
Uitgeverij:
Sterck & De Vreese
ISBN:
9789056155346
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Nederlandse taal ; geschiedenis
Sfeer:
Kleurrijk

Gerelateerde leestips