Dirk Bonte
Leestip van Dirk Bonte
Overal staan of liggen er boeken, in alle kasten en in sommige jassen.

Het beeldverhaal in tekeningen tijdens de eerste wereldoorlog.

22 mei 2021

Dit prachtige boek van 400 bladzijden en 300 tekeningen vertelt ons hoe de mens de Eerste Wereldoorlog zag via deze tekeningen en een sporadische foto. De fotografie was in opkomst maar omdat de Eerste Wereldoorlog nog elementen bevatte van de vorige eeuw waar kameraadschap, patriottisme en het verheerlijken van het militaire de hoofdtoon zette, waren de tekeningen van belang voor het thuisfront. Cavalerie aanvallen met geheven zwaard en kleurrijke uniformen waren nog in zwang. Dit zou al snel verdwijnen en een rauw realisme kwam te voorschijn. Dat kwam vooral doordat de oorlog nog niet zo snel gedaan zou zijn zoals verwacht werd. De gruwelijkheid werd extremer door allerlei nieuwe uitvindingen die erop gericht waren om vanop afstand de vijand te bekampen. De ridderlijkheid die sommige vliegtuigpiloten in het begin nog aan elkaar gaven was al snel gedaan in die periode van de oorlog. Dit boek leest vlot en begeesterend. En zelfs toen al was er sprake van censuur op de afbeeldingen. Sommige prenten werden aangepast naargelang het paste in wie er het voordeel in had.

Synopsis

De Eerste Wereldoorlog aan het westelijk front: aan de hand van een representatieve selectie Franse, Britse en Duitse oorlogstekeningen wordt de geleidelijke overgang van oorlogsromantiek naar oorlogsrealisme getraceerd en geïllustreerd. Daarnaast komt ook het Nederlandse tekenwerk aan bod.

Dirk Bonte
Leestip van Dirk Bonte
Overal staan of liggen er boeken, in alle kasten en in sommige jassen.

De zwaardjaren : de verbeelding van het westelijk front 1914-1918
Titel:
De zwaardjaren : de verbeelding van het westelijk front 1914-1918
Auteur:
Paul Moeyes
# pagina's:
448 p. : ill.
Uitgeverij:
Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN:
9789029501316
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Wereldoorlog I in de kunst

Gerelateerde leestips