Tine Englebert
Leestip van Tine Englebert
"Laissez lire et laissez danser, ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde." Voltaire

Nadenken over geluk

2 augustus 2021

Geluk vinden zonder het te zoeken is het nieuwe boek van gezondheidseconoom Lieven Annemans. Het gaat erover dat de meeste mensen graag gelukkig willen zijn. Velen verwarren geluk met genot. Sommigen streven obsessief naar hun eigen geluk en beseffen later dat zij niet de juiste weg kozen. Anderen krijgen nagenoeg geen kansen op een goed bestaan. Een echt mooi en goed leven leiden is nochtans mogelijk voor iedereen. Volgens Annemans kunnen we samen het geluk vinden zonder het te zoeken. Er zijn zowel kleine als grote dingen in ons leven die ons ware geluk bepalen en waar wij als samenleving en als individu vat op hebben. Een gelukkig bestaan wordt zo een positieve nevenwerking van ons gezamenlijke denken en handelen. Het boek beoogt daarbij een metgezel te zijn.

Geluk vinden zonder het te zoeken is goed gestructureerd in 8 hapklare hoofdstukken waarin Annemans telkens in klare taal inzoomt op andere aspecten. In ‘De grote en kleine dingen’ bespreekt de hoogleraar gezondheidseconomie de drie betekenissen van geluk, chance met de genen en diegenen rondom ons, gelukkige gevoelens en gelukkig zijn én geluk meten en stagnatie. ‘Is geluk maakbaar en is dat belangrijk?’ behandelt het waarom rond onderzoek naar geluk en objectief welbevinden, of geluk belangrijk is, en of het allemaal wel zin heeft? ‘Het ABC van geluk’ leert ons het belang van autonomie, betrokkenheid, competentie en altruïsme kennen. In ‘En een goede gezondheid’ heeft de auteur het over gezondheid en geluk, gezond houden, gelijke gezondheidskansen, en gezondheid die om samenwerking en geestelijke gezondheid vraagt. In de drie daarop volgende hoofdstukken, ‘Geen geld maakt ongelukkig’, ‘Rust en bewustzijn’ en ‘Zich zinvol ontplooien komen onder meer geldzorgen, de geld-geluk paradox, het rad van genot en hoe eraan te ontsnappen aan bod. Annemans wijst op de hedonistische tredmolen. Ook de functie en rol – voor Annemans de macht – van de neocortex, rust in de geest, zelfontplooiing, een zinvol bestaan en geluk op het werk worden verder uitgediept. Het laatste hoofdstuk is een Inleiding tot goed samen leven, over wat we voor elkaar en wat we voor onszelf kunnen doen.

Annemans’ beschouwingen zijn als het ware richtlijnen om tot een gelukkig leven te komen. Bepalende factoren zijn morele kwaliteiten, hoe te handelen binnen de verzorgings- en welvaartsstaat, en het loskomen van hartstochten, emoties, lust en genot. Geluk vinden zonder het te zoeken is een praktische handleiding om op een zin- en betekenisvolle manier, na te denken over het fenomeen geluk, een toestand die we allen willen ervaren. Een aanrader.

Tine Englebert
Leestip van Tine Englebert
"Laissez lire et laissez danser, ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde." Voltaire

Geluk vinden zonder het te zoeken
Titel:
Geluk vinden zonder het te zoeken
Auteur:
Lieven Annemans
# pagina's:
175 p. : grafieken
Uitgeverij:
Borgerhoff & Lamberigts
ISBN:
9789463935098
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Geluk
Sfeer:
Warm

Gerelateerde leestips