Koen Temmerman
Leestip van Koen Temmerman
Goede boeken zijn tegendraads en vertellen daarom wie je eigenlijk bent. Goede boeken tonen je andere werelden. Goede boeken zijn spiegels en vensters.

Lastige vragen

7 juni 2021

‘Hij die vragen stelt, kan niet ontkomen aan het antwoord.’

Met dit motto zet Humo-journalist Diederik Van den Abeele duidelijk de toon in dit fascinerende en beklijvende vragenboek (zonder antwoorden!).

Dankzij zijn talrijke interviews, zoals De 7 hoofdzonden, kent hij de kunst om directe vragen te stellen.

Persoonlijke, soms zelfs choquerende vragen die je uitdagen om bewust en eerlijk na te denken over je kijk op de essentiële levensvragen: liefde en dood, werk en geld, vriendschap en familie, politiek en maatschappij.

Je analyseert je antwoord, je onderzoekt je overtuigingen, je botst echter op dilemma’s en je raakt verstrikt in tegenstrijdigheden.

Gevolg: je moet je antwoord herformuleren tot nieuwe inzichten, weg van de clichés en de vooroordelen.

Elke, soms ogenschijnlijk banale, vraag dwingt je tot een indringend gewetensonderzoek.

Dosering: niet meer dan 1 pagina per dag!

Tip: lees dit boek met je vrienden en je beleeft pijnlijke én bevrijdende discussies. Grote kans dat je wederzijdse vriendschap beklijft …

Alvast een ‘eenvoudige’ vraag om te beginnen: Welk boek heeft u het meest beïnvloed?

Gelijkaardig, maar nog confronterender zijn de Lastige vragen van Max Frisch.

Synopsis

Bundel met duizend uiteenlopende vragen waarvan de beantwoording licht kan werpen op eigen en andermans persoonlijkheid.

Koen Temmerman
Leestip van Koen Temmerman
Goede boeken zijn tegendraads en vertellen daarom wie je eigenlijk bent. Goede boeken tonen je andere werelden. Goede boeken zijn spiegels en vensters.

Het boek met 1000 vragen
Titel:
Het boek met 1000 vragen
Auteur:
Diederik Van den Abeele
# pagina's:
159 p.
Uitgeverij:
Standaard
ISBN:
9789002235962
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Levenskunst

Gerelateerde leestips