Charlotte Vandamme
Leestip van Charlotte Vandamme
nieuwsgierigheid

Actueel en boeiend

14 maart 2021

Noreena Hertz (Londen, 24 september 1967) is een Brits econoom. Ze is hoogleraar en auteur van verschillende boeken over neoliberale globalisering.

Dit boek gaat over een wereldwijde eenzaamheidscrisis en ons verlangen ergens bij te horen: een verlangen naar verbinding.
Hertz hanteert een bredere definitie van het begrip ‘eenzaamheid’ dan conservatieven of links. Conservatieven geven vaak de schuld aan het uiteenvallen van 'het traditionele gezin', het afnemende kerkbezoek en een al te machtige welvaartsstaat die persoonlijke verantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid voor anderen overbodig maakt. Links schildert burgers soms af als slachtoffers van de omstandigheden en benadrukt wat de staat zou moeten doen. Volgens Hertz is bij beide uitersten de kijk nutteloos en ontwrichtend. De structurele drijfveren van eenzaamheid zijn geworteld in de acties van de overheid én die van individuen en bedrijven.

Noreena Hertz zegt dat eenzaamheid meer is dan weinig vrienden hebben, weinig contact hebben met onze familie, onze buren niet kennen... Het omvat ook hoe we ons buitengesloten voelen door bestuurders en politici, de (on)zin van ons werk, hoe machteloos, onzichtbaar en monddood velen van ons zich voelen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat groepen in de samenleving die al kwetsbaar zijn, niet verder gemarginaliseerd raken? Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet alleen zorgen voor degenen die op hen lijken, maar ook voor degenen die niet op hen lijken? Hoe brengen we mensen samen in een wereld die uit elkaar valt?

Natuurlijk komt de impact van COVID19 aan bod, maar ook zoveel meer: klasse, status, afgunst, zelfrespect, populisme, xenofobie, identiteit, sociale media, politiek, polarisatie, neoliberale economie, individuele verantwoordelijkheid...

En toch is Noreena Hertz hoopvol: deze crisis biedt een kans om voor een andere toekomst te kiezen. Ze denkt aan investeren in een maatschappelijke infrastructuur waaronder jeugdcentra, speeltuinen, parken en bibliotheken. Ze wil burgers een stem geven en laten deelnemen aan de democratie in onder andere lokale verenigingen. Maar ze wijst ook op kleine dingen: meer bij je buurtwinkel kopen, het gesprek aangaan met mensen die een andere mening hebben dan jij...

Synopsis

Studie over de uitwassen van het neoliberalisme en hoe deze te bestrijden zijn.

Charlotte Vandamme
Leestip van Charlotte Vandamme
nieuwsgierigheid

De eenzame eeuw : het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt
Titel:
De eenzame eeuw : het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt
Auteur:
Noreena Hertz
# pagina's:
399 p.
Uitgeverij:
Spectrum
ISBN:
9789000368778
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Eenzaamheid

Gerelateerde leestips